Tusken 5 en fierder

5enfierder@gmail.com
CarinA bRUGGENKAMP
VEERKRACHT

Veerkracht

Waren wij als planten
Baanden wij ons een weg
Naar het licht toe
Drongen wij door
Tot het ongaanbare
Het asfalt van het bestaan

Dit gedicht schreef ik toen ik 19 jaar oud was. Me verbazend over hoe krachtig de natuur is, dat gras asfalt omhoog kan duwen. Deze veerkracht heeft mij geïnspireerd. Het vermogen om terug te veren na te zijn ingedrukt of uitgerekt en dan weer de oorspronkelijke vorm of positie in te nemen.

Zowel in de natuur, de maatschappij als in de kunst zie je hiervan uitingen. Wanneer we dit op de mens toepassen gaat het niet alleen om incasseringsvermogen, maar ook om het benutten van diepte punten om voor een opwaartse kracht te zorgen. Het vermogen om te groeien als mens. In mijn schilderij wil ik deze opwaartse beweging van de mens en natuur tonen.