Tusken 5 en fierder

5enfierder@gmail.com
Clasina Flapper
Moeder-Kind

Wat is het dat een moeder zo bindt aan haar kind en het zo moeilijk los kan laten, terwijl het kind het nest uit vliegt en vrij wil zijn om zijn eigen weg te zoeken?

Mijn eindexamenwerk verbeeldt deze sterke band tussen moeder en kind. 
Tussen mijn beppe en mijn heit. Tussen mij en mijn zoon.
Mijn heit moest tijdens de politionele acties naar Indië.
Mijn zoon ging een jaar backpacken in Australië.

Grote verschillen. 
Maar zeker ook overeenkomsten.
De onrust, de bezorgdheid.
De liefde, de innige band, … maar vooral het loslaten.