Tusken 5 en fierder

5enfierder@gmail.com
Wanda Ario Soeriowardojo
Oranga te Tamarki​

Wanda haalt de thema’s uit de emoties die ze voelt. Haar gemiste behoefte om als pasgeboren baby gewiegd te worden, heeft haar geïnspireerd om ‘wiegen’ als thema te kiezen voor het afstuderen. De titel van het eindwerk heet ‘Oranga te Tamarki’ en is Maori voor ‘De helende reis van een kind’. 

Voor Wanda is gewiegd worden een onderdeel van het helen van haar innerlijke kind. Om in het gevoel van het wiegen te geraken heeft Wanda, luisterend naar Wereldse wiegeliedjes, met haar ogen dicht en met tekenmateriaal in beide handen, dit kunstwerk vormgegeven. Vervolgens heeft ze de tekeningen verder uitgewerkt door onder andere te scheuren, te tekenen en te krassen. Hiermee wil ze een gevoel van verbondenheid, kwetsbaarheid, geborgenheid, ritme en rust overbrengen. 

Ze hoopt met haar werk dat de toeschouwer zich meer bewust wordt van zijn of haar gevoelsleven.