Tusken 5 en fierder

5enfierder@gmail.com
Anneke Panstra
Door kleur gevormd​

Tijdens een schoolonderzoek werd mij verteld dat ik kleurenblind ben.

Persoonlijk vind ik dit een verkeerd woord, ik zie wel kleuren en ik ben niet blind.

Het is moeilijk voor mij om aan iemand anders duidelijk te maken hoe ik een kleur zie en beleef, want iedereen ziet en beleeft kleuren sowieso al op zijn eigen manier.  Daarom ben ik op zoek gegaan naar vormen die kleuren uitbeelden zoals ik ze beleef.  

Hiervoor koos ik de drie primaire kleuren omdat deze kleuren voor mij duidelijk te zien zijn.

De kleur blauw, en daarmee ook zijn vorm, staat voor mij voor stevigheid, standvastigheid, iets waar je op kan bouwen. Een stevig betrouwbaar blauw is de basis voor rood. Rood staat voor mij voor vrouwelijkheid, geborgenheid, veiligheid en warmte. Zijn de kleur- vormen blauw en rood in evenwicht dan tillen zij het nieuwsgierige  geel de hoogte in, waar het kan groeien en zich ontplooien in vrijheid.