Tusken 5 en fierder

5enfierder@gmail.com
Aafje terlaak Poot- Haitsma

In mijn kunstwerken kom ik mezelf tegen. Het is een persoonlijk verhaal dat universeel is. Het is een zoektocht naar de verbinding tussen een lief onschuldig kind en de volwassene van nu. Het leven is niet altijd zo simpel en liefelijk. In mijn kunstwerken wil de beklemming vangen die soms voelbaar is. Hoe verhoudt zich de relatie tussen het kind in mij en de mens die ik nu ben?

Deze innerlijke worsteling van de mens wordt verbeeld in meerdere kunstuitingen. Ten eerste de schilderkunst, waarin ik mijn gevoel goed kwijt kan. De doeken zijn niet dicht geschilderd, hierdoor krijgt het werk een zekere spanning. Ten Tweede komt de blauwdruk, cyanotypie, veelvuldig naar voren. Dit medium heb ik gebruikt om de brug tussen vroeger en nu te slaan. Hoe dunner de laag, hoe gevoeliger en beklemmender de werkjes worden. Als derde  kunstuiting komt fotografie aan bod, een foto waarin alle elementen samenkomen.